Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku alanındaki deneyimimiz, şirket birleşme ve devralmaları, joint venture kurulması, tek satıcılık ve lisans sözleşmelerinin akdedilmesi ile ilgili her türlü rekabet hukuku meselelerini kapsamaktadır. Müvekkillerimize gerek Rekabet Kurumu’ndan gereken izinler için yapılan başvurularda, gerekse yukarıda sayılan ticari faaliyetlerin icrası esnasında ortaya çıkabilen rekabet hukuku meselelerinde yardımcı olmaktayız.