Proje Finansmanı

Pek çok elektrik santralı, doğal gaz ve petrol boru hattının proje finansmanı yolu ile finanse edilmesinde bankalara ve ihracat kredi kuruluşlarına hukuki danışmanlık yapmış olmamız nedeniyle hukuki risk analizi ve bu tür projelerde finansörler açısından önem arz eden bütün Türk hukuku meseleleri üzerinde ciddi anlamda bilgi ve tecrübe sahibiyiz.