Sermaye Piyasaları

Müvekkillerimize muhtelif sermaye piyasası işlemleri üzerinde hukuki danışmanlık vermekteyiz. Bu işlemler arasında birincil ve ikincil halka arzlar, tahvil ihraçları, hisse alımı için çağrıda bulunma yükümlülüğü (mecburi ve ihtiyari), özel durumların kamuya açıklanması yükümlülüğü, çapraz hissedarlık sınırlamaları ve yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin Türkiye’deki yatırımcılara pazarlanması ve satımına dair sınırlamalar sayılabilir. Halka açık şirketlerin satın alınması ve devirlerinde çalışmamız sebebiyle bu tür işlemlerde uygulanan mevzuat ve idari düzenlemelere vakıfız.