Şirket Birleşme ve Devralmaları

Kamu ve özel sektördeki şirket birleşme ve devralmalarının bütün hukuki unsurları – iş hukuku, rekabet hukuku ve idari izinler dahil- üzerinde danışmanlık veriyoruz. Bu konudaki deneyimimiz bankacılık, sigortacılık, enerji gibi detayli düzenlemelerin olduğu sektörlerde hem alıcı hem de satıcı tarafların temsilini kapsamaktadır. Özelleştirmeler hususundaki çalışmalarımıza istinaden resmi ve idari makamlarla çalışma konusunda önemli ölçüde tecrübemiz mevcuttur, dolayısıyla bu makamların işleyişine hakim olan ilke ve kurallara vakıfız.