Davalar

Yargılama hukuku alanındaki geniş tecrübemiz, örnek kabilinden ortaklararası sözleşmeler ve joint venture sözleşmelerinden doğan ihtilaflar, iş davaları, alacak davaları, teminatların paraya çevrilmesi, kıymetli evraka dayalı icra takipleri, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi ve iflas davalarını kapsamaktadır.