İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Müvekkillerimize iş hukukuna dair bütün meselelerde –şirket devralmaları ve ticari işletme devirlerinde ortaya çıkanlar dahil- hizmet veriyoruz. Şirketlerde üst düzey yöneticilerin ve diğer seviyelerdeki personelin hizmet sözleşmelerinin, bilhassa bu sözleşmelerde yer alacak rekabet yasağı ve gizlilik ile ilgili maddelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi, hizmet sözleşmelerinin feshi konularında düzenli olarak çalışmaktayız. Türkiye’de çalıştırılan yabancı uyruklu personelin çalışma ve oturum izinlerinin alımı ile ilgili müracaatların yapılması, işlemlerin takip ve tekemmülünü de yürütmekteyiz.

Ayrıca, müvekkil şirketlere sosyal güvenlik mevzuatı ile alakalı muhtelif konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.