İdare ve Vergi Hukuku

Müvekkillerimizin, T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Liman Başkanıkları ya da yerel gümrük idareleri gibi İdari makamlar ile yürüttükleri her türlü işlemin takip edilmesi, izinlerin alınması ve söz konusu işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi ile ilgili meselelerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.