Enerji (Petrol, Doğal Gaz ve Elektrik) ve Proje İşleri

Petrol, doğal gaz ve elektrik piyasalarında önemli ölçüde tecrübe sahibiyiz. Yabancı yatırımcı ve finansörlere mevcut santrallerin devralınması, yeni santrallerin kurulması ve finansmanında Türk hukuku açısından danışmanlık vermiş olmamız; bunun yanı sıra elektrik üretim ve dağıtım tesislerinin özelleştirilmesinde çalışmış olmamız sebebiyle bu alanlardaki mevzuat ve idari düzenlemeler ve risk analizleri konusunda engin tecrübe sahibiyiz. Doğal gaz ve petrol piyasalarında, idari düzenlemeler üzerinde, bilhassa doğal gaz dağıtımının özelleştirilmesi ve petrol depolama faaliyetlerinin, mevzuat, idari düzenlemeler ve kararlar karşısındaki durumu ve ham petrol boru hatları ile ilgili Türk hukuku meseleleri üzerinde yoğun bilgi ve tecrübe sahibiyiz. Türk elektrik piyasası ve özellikle yenilenebilir enerji ile ilgili mevzuat değişikliklerini güncel olarak ve sıkı bir şekilde takip etmekteyiz. Yenilenebilir enerji, özellikle güneş enerjisine dayalı lisansı ve lisanssız üretim tesislerine ilişkin yatırımların teşvik edilmesi, geliştirilmesi ile ilgili düzenlemelere hakim bir ekipten oluşmaktayız.