Ticari Sözleşmeler

Tek satıcılık, acentalık/temsilcilik, pazarlama, imalat ve franchise sözleşmeleri de dahil pek çok ticari ilişki türü ve ilgili sözleşmeleri hususunda geniş tecrübeye sahibiz. Ayrıca, düzenli olarak danışmanlık hizmeti verdiğimiz yerli ve yabancı müvekkillerimizin taraf olacağı her türlü ticari sözleşmenin (araç ya da gayrimenkul kiralama sözleşmesi, satın alma sözleşmesi, konusuna göre hizmet alım sözleşmesi, tedarik sözleşmeleri, gizlilik sözleşmesi, abonelik ve sair sözleşmeler) hazırlanması, müzakere ve akdedilmesi, bunlara ilişkin hukuki görüş verilmesi hizmetlerini yerine getirmekteyiz.